Sunday, 14 July 2024

ސޮވަރިން ފަންޑަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފި

ސޮވަރިން ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި އަހަރު ނިމޭ އިރު އެ ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ އަދަދު 100 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރު ކުރަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ދުންފަތުން ރާއްޖޭގައި އަހަރަކު 150 މަރު!

ސީދާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 150 މީހުން މަރުވާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އަންދާޒާކުރާ ކަމަށް، އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި އެވެ