Monday, 22 July 2024

Ads by

ކުޅިވަރު

ފަހުގެ
މަގުބޫލު
190143_3_8cf147d26cbd5980fdee810406f08fd8fcb58b4b_medium
ޔޫރޯގެ ހުރިހާ މެޗެއް ޕީއެސްއެމުން ދައްކާނެ
2152091799
ރެއާލް އަނެއްކާ ވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަކަށް
dheema
އޮލިމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ދިވެހި އެތުލީޓު, ފާތިމަތު ދީމާ
15351360863896
ކޯޓުއާއަށް އިތުރު އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެ ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ
alhilaal
19 ވަނަ ފަހަރަށް އަލް ހިލާލުން ސައުދީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
refree_FAM
11 ދިވެހި ރެފްރީއަކަށް ފީފާ ބެޖު ލިބިއްޖެ
GFF3LqTaEAAl4LE-1
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓިން މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި
GMg7KsmbMAEg_H6-copy-4
މާކޯ ރިއުސް ޑޯޓްމަންޑް ދޫކޮށްލަނީ
GC0XyNSboAA6c9m-copy
ބާމިންހަމް ސިޓީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ރޫނީ އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފި
1548487671
ހިޔާނާތާއި މަނީލޯންޑަރިންގެ ދައުވާކޮށް ބައްސާމްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް
GMg7KsmbMAEg_H6-copy
ޑޯޓްމަންޑުން ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި
IMG-20240320-WA0006-1-copy
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 36 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން
190143_3_8cf147d26cbd5980fdee810406f08fd8fcb58b4b_medium
ޔޫރޯގެ ހުރިހާ މެޗެއް ޕީއެސްއެމުން ދައްކާނެ
2152091799
ރެއާލް އަނެއްކާ ވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަކަށް
dheema
އޮލިމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ދިވެހި އެތުލީޓު, ފާތިމަތު ދީމާ
15351360863896
ކޯޓުއާއަށް އިތުރު އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެ ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ
alhilaal
19 ވަނަ ފަހަރަށް އަލް ހިލާލުން ސައުދީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
refree_FAM
11 ދިވެހި ރެފްރީއަކަށް ފީފާ ބެޖު ލިބިއްޖެ
GFF3LqTaEAAl4LE-1
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓިން މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި
GMg7KsmbMAEg_H6-copy-4
މާކޯ ރިއުސް ޑޯޓްމަންޑް ދޫކޮށްލަނީ
GC0XyNSboAA6c9m-copy
ބާމިންހަމް ސިޓީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ރޫނީ އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފި
1548487671
ހިޔާނާތާއި މަނީލޯންޑަރިންގެ ދައުވާކޮށް ބައްސާމްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް
GMg7KsmbMAEg_H6-copy
ޑޯޓްމަންޑުން ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި
IMG-20240320-WA0006-1-copy
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 36 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން

ދިވެހި ކުޅިވަރު

ފުޓްބޯޅަ
އެފްއޭއެމް

ދިވެހި ކުޅިވަރު

ފުޓްބޯޅަ
އެފްއޭއެމް

ބޭރުދުނިޔެ

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ބޭރުދުނިޔެ

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ