Friday, 19 July 2024

Ads by

މުނިފޫހިފިލުވުން

ފަހުގެ
މަގުބޫލު
hjb-1
މިމަހު މީޑިއާނެޓަށް "ފުރޭތަ" އަރަނީ
ސސސސސ
މިފަހަރު "ޝައިތާން" އެރީ ނެޓްފްލިކްސް އަށް
301919558_744290333330025_6947892610415027186_n
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަނަށް ޗެއާޕާސަނަކަށް އެކްޓަރު މުއާ
suhana
ލަކްސް ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ސުހާނާ ޙާން
Photos-Kareena-Kapoor-Khan-on-behalf-of-Unicef-visits-a-school-in-Mithanagar-2
ކަރީނާ ޔުނިސެފް އިންޑިއާ ގޮފީގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް
img_md_202405061104411714975481
އަދިތިޔާ އާއި އަނަންޔާ ރުޅިވެއްޖެ
deepika-and-ranveer
ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަރިވާން އުޅޭ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް މީޑިއާއަށް
img_md_202404251139341714070374
"ބިގްބޮސް އޯޓީޓީ 3" ޖޫންގައި ފަށަނީ
hjb-1
މިމަހު މީޑިއާނެޓަށް "ފުރޭތަ" އަރަނީ
ސސސސސ
މިފަހަރު "ޝައިތާން" އެރީ ނެޓްފްލިކްސް އަށް
301919558_744290333330025_6947892610415027186_n
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަނަށް ޗެއާޕާސަނަކަށް އެކްޓަރު މުއާ
suhana
ލަކްސް ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ސުހާނާ ޙާން
Photos-Kareena-Kapoor-Khan-on-behalf-of-Unicef-visits-a-school-in-Mithanagar-2
ކަރީނާ ޔުނިސެފް އިންޑިއާ ގޮފީގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް
img_md_202405061104411714975481
އަދިތިޔާ އާއި އަނަންޔާ ރުޅިވެއްޖެ
deepika-and-ranveer
ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަރިވާން އުޅޭ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް މީޑިއާއަށް
img_md_202404251139341714070374
"ބިގްބޮސް އޯޓީޓީ 3" ޖޫންގައި ފަށަނީ

ވާހަކަ

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ

ހޮލީވުޑް / ބޮލީވުޑް