ދިވެހިންގެ ކަނޑުން ބޮޑުބައެއް ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ގޮތުން އިދިކޮޅުން މިރޭ ބޭއްވި “ޗަ ގޯސް” ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ހަސަން ޚަލީލް