ފާރިސް މައުމޫން
އަމިއްލަ

ފާރިސް އަކީ ތިރީސް އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސް މައުމޫންގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިކަލުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމުގައި ހުއްޓައި ފާރިސްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި ޖަލަށް ލިއެވެ.

Ads by Eki Online

އެ ދައުވާގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވަނިކޮށް، އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފާރިސް އިސްވެ ހުންނަވާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ޖުލައި 18، 2017 ގައި ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރިއެވެ.

ފާރިސް އަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސްއިން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ އެމްއާރުއެމްގެ ރައީސްއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ފާރިސް ވާދަ ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އުފަން ރަށް
ކ. މާލެ
އުފަން ތާރީޚް
(މާޗް 13, 1971 (51 އަހަރު
ތަޖުރިބާ

.މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާ އަދާކުރެއްވި, ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވޭ

އިންތިހާބު ޚަބަރު