ހަސަން ޒަމީލް
އަމިއްލަ

ޒަމީލު ވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމް އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

Ads by Eki Online

އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައިއެވެ. ހަތަރު އަހަރާއި ފަސް މަސް ދުވަހު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މިދިޔަ މަހު މެދުތެރޭގައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޒަމީލް ވާދަކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ. ޒަމީލްގެ ރަނިންމޭޓަކީ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް އަލީމް އަދި ރަސްމީ އިންތިހާބީ އޭޖެންޓަކީ ދަރިކަލުން އަހުމަދު މަހުރާން ޒަމީލްއެވެ.

އުފަން ރަށް
އުފަން ތާރީޚް
(ޖުލައި 3 1963 (60 އަހަރު
ތަޖުރިބާ

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމް އަދާކުރެއްވި

އިންތިހާބު ޚަބަރު