Ads by
ޚަބަރު
މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށްފި
ފޮޓޯ: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭ މަގުމަތީ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އެގޮތުން މާލޭ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދާއި، ވިލިމާލޭ ބަގީ ޝެޑު ސަރަހައްދަށް އެއްކޮށްފައިވާ ކުނި ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން މާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓު އަދި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ސަރަހައްދާއި، އިސްކަންދަރު ކޮށީ ދޮށުގައި އެއްކޮށްފައި ހުރި ކުނިތައް އިއްޔެ އަދި ރޭގައި ކުރި މަސައްކަތުން ނަގާ ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މިއަދު އެކައުންސިލުން އެތާންގައި އެއްކޮށްފައި ހުރި ކުނި ތައް ނަގައި ސާފުކުރި ސަރަހައްދު ތަކުގެ ތެރޭގައި

  • ހަދީބީ މަގު ކަންމަތި
  • ފަނޑިޔާރުމަގު ފަތަހަ ކަންމަތި
  • މަޖީދީމަގު ރުވާމަގު ކަންމަތި
  • ރުވާމަގު ޕިިއްޒާ ބޯނާ ކަންމަތި
  • ހީނާމާގެ ޕާކިންގ
  • ސަލާހުއްދީން ޕާކިންގ
  • މަޖިލިސް އިރުމަތީ މަގު

މި ރަމަޟާންމަހު މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ ކުނި އެޅުން ހުއްޓުވަން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެށިފާރަވެރިން ވެސް މަގުތަކަަށް ނެރެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ ކުނި އުކާ މީހުން ހޯދުމަށް ފަހު އެމީހުން ލައްވާ ކުނިތައް އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މާލޭ މަގުމަތީ ކުނި ބަހައްޓަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަދި ވިޑިއޯ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރ، 9341144 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވުމަށް ވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *