Ads by
ޚަބަރު
ބްރޯޑްކޮމްއަށް ނުޒުހާ އައްޔަންކޮށްފި، ފަތްކޮޅު ފޮނުވީ ގެއަށް
ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަންކުރި ނުޒުހާ: ކުރިން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތާ ހިލާފަށް ފަތްކޮޅު ފޮނުވީ އޭނާގެ ގެއަށް.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އައިމިނަތު ނުޒުހާ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މީގެ ކުރިން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތާ ހިލާފަށް ނުޒުހާއަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގެއަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އާންމުގޮތެއްގައި އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަގިއްލު މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި، އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަތްކޮޅު ދެއްވުން ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެ އުސޫލަށް އަމަލު ނުކުރެއްވި ސަބަބެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރު ކަމަށް ނުޒުހާ އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރެއްގެ މަގާމު ހުސްވެފައި ވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ގައިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަސް ފަރާތުގެ ނަންތައް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނުޒުހާއަކީ މީގެކުރިން ރާއްޖެ ޓީވީގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ މިހާރުގެ ރައީސަކީ މަރިޔަމް ވަހީދާއެވެ. ނައިބު ރައީސަކީ މުހައްމަދު ފަޒީނެވެ. އެ ކޮމިޝަނުގައި ދެން ތިއްބަވަނީ އަލީ ޔޫސުފާއި އާމިނަތު އަމީނާއި ޝިފްލާ އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން ސޮފާ ޝަފީގެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *