Ads by
ޚަބަރު
މޯލްޑިވިއަނުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ޓިކެޓު އަގުހެޔޮކޮށްފި
މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓުތަކެއް: އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ޓިކެޓު އަގުހެޔޮކޮށްފައި - ފޮޓޯ:މޯލްޑިވިއަން

ޤައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ޚާއްޞަ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ޓިކެޓު އަގުހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފައި ވަނީ މި ޕްރޮމޯޝަނަލް ފެއާގެ ދަށުން އެ އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ޑޮމެސްޓިކް އަށް އެއަރޕޯޓަކަށް ޚާއްޞަ ފެއާތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ފެއާގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ ޓިކެޓިން އޮފީސްތަކާއި ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓު ބުކްކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނަލް ފެއާގެ ދަށުން ދަތުރު ކުރެވޭ ޑޮމެސްޓިކް އަށް އެއަރޕޯޓަކީ:

  • ސ. ގަމަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،222 ރުފިޔާ
  • ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،155 ރުފިޔާ
  • ގދ. ކާޑެއްދޫއަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،333 ރުފިޔާ
  • ގއ. ކޫއްޑޫއަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،111 ރުފިޔާ
  • ހދ. ހަނިމާދުއަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،111 ރުފިޔާ
  • ލ. ކައްދޫއަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،055 ރުފިޔާ
  • ނ. މާފަރަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 999 ރުފިޔާ
  • ރ. އިފުރަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 999 ރުފިޔާ

އެތެރޭގެ އުދުހުމުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވިއަނުން ކުރަމުން އަންނައިރު، އެ އެއަރލައިން ހިންގަމުންދާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) އިން މިދިޔަ މަހު ވަނީ އެއަރލައިނަށް އޭޓީއާރު މަރުކާގެ ދެ މަތިންދާބޯޓު ހޯދުމަށް އޭޓީއާރު ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

އިއްބެ3 މަސް ކުރިން

ކޮބާހަނިމާދޫކުޅލުދުއްފުށިހޯރަފުށި

0
0
ވަޙީދު3 މަސް ކުރިން

ކޮބާ ފަރެސް މާތޮޑާ؟

0
0
ވ3 މަސް ކުރިން

މިއަގުތަށް.ހިތަކަށްއެހާފަސޭހަހާ ހެވެއްނުވެ

0
0