Ads by
ޚަބަރު
އިންތިޚާބަކާ ނުލާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަން ޝާހިދަށް
އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ފޮޓޯ:އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ހަމައެކަނި ފަރާތަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވުމުން، އިންތިޚާބަކާ ނުލާ އެ މަޤާމު އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރާއްޖޭގައި މެންބަރުން އެންމެ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައި ވަނީ އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެފަހުން އެ ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ވަނީ ވަގުތީ ރައީސަކަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް ހަމަވިއިރު، މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ ޝާހިދު އެކަންޏެވެ. އެހެންކަމުން އިންތިޚާބަކާ ނުލާ އެ މަޤާމަށް ޝާހިދު ހޮވިފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވި ޝާހިދަށް އެ މަޤާމު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން “އެކްސް” ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާ އާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާ އެކު އާބާރެއްގައި ޕާޓީ ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށެވެ.

“އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކަށް އެމްޑީޕީ ކާމިޔާބު ހޯދާނެ،” – އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ފައްޓަވާފައިވަނީ އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވާ އުފެއްދެވި ޑީއާރުޕީންނެވެ. އެ ޕާޓީ ދޫކުރައްވާ އޭނާ އެމްޑީޕީ އާ ގުޅިވަޑައިގެންފައި ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހުއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބު ޑރ. މުޙައްމަދު މުނައްވަރުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ދީދީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *