Ads by
ޚަބަރު
މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ރީ-ރަޖިސްޓާކުރަން 7000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު

ކުރިއަށް އޮތް މާޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މިހާތަނަށް 7،350 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އީސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ތަރުޖަމާން އިސްމާޢީލް ޙަބީބް އިއްޔެ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރަން މިހާތަނަށް 7،350 މީހުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 6،465 މީހުންގެ ރީ-ރަޖިސްޓަރީ މިހާރު ކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ. އަދި 885 ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިނުގަނެވޭ ކަމަށް ޙަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު އީސީން ހުޅުވާލީ މި މަހު އެކެއްގަ އެވެ. އެ ފުރުސަތު މިއަދު ހަވީރު 4:00 އަށް ހަމަވާނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި 284،337 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެއެވެ. އީސީން ވަނީ މި އިންތިހާބުގައި 93 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައިފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *