Ads by
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވުން މުލިއާގެއަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި
ފޮޓޯ: މީސް މީޑިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، މުލިއާގެއަށް ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މުލިޔާގޭގެ ގިނަ މަރާތްމާތުތަކެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ރައީސް އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅުގައި މަޑުކުރައްވާފައިއެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އެ ގެކޮޅަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ސަރުކާރުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މުލިޔާގެއަކީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ގެކޮޅެއް ކަމުން އެ ގެކޮޅުގެ ބާވެފައި ހުރި ބައިތައް މަރާމާތުކުރަން ޖެހުނެވެ.

މި މަރާމާތްތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގެކޮޅުގެ އަސްލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށްވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައިއެވެ. މުލިޔާގެއަކީ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމަށް އަރާވަޑައިގެން ހުންނަވާ ރައީސް ހުންނަވާ ރަސްމީ ގެކޮޅެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މުލިއާގެއިން ނިކުމެވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *