Ads by
ޚަބަރު
މިހާތަނަށް މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ 2 ކެނޑިޑޭޓުން: އީސީ

ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިހާތަނަށް ކެނޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅީ އެންމެ 2 ކެނޑިޑޭޓުން ކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލިތާ މިހާރު 4 ދުވަސް ވަނީވެފައެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވާނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އީސީގެ ނާއިބް ރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސީއަށް އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ ގަމު ދާއިރާއާއި ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ 2 ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމް އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި މި ދެފަރާތަކީވެސް އަމިއްލަގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ހަބީބް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 09:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 02:00 ޖެހުމާ ހަމައަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 02:00 އިން ހަވީރު 04:00 ޖެހުމާ ހަމައަށްވެސް ފޯމް ބަލައިގަންނާނެއެވެ. އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޕާތީތަކުގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޕާޓީތަކުން ދަނީ ޕްރައިމަރީތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީއެންސީން ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 27 ގައި އެޕާޓީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރޭޓްސް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން މިއަދު ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *