Ads by
ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވާ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އިއްވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މަޖިލީހުން ހާމަކުރި ގޮތުން، އަންނަ ދައުރުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ފެށުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ގައެވެ.

އާ ދައުރަށް މަޖިލިސް ފަށާ އިރު، މަޖިލިހުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީގެ 14 މެމްބަރަކު ދާދި ފަހުން ވަނީ އެ ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މަޖިލިހުގައި މިހާރު ތިއްބެވީ އެމްޑީޕީ ތަމްސީލުކުރާ 42 މެމްބަރުންނެވެ. އަދި ޑިމޮކްރެޓްސްގައި 13 މެމްބަރުން މަޖިލިހުގަ އެބަ ތިއްވެވިއެވެ.

އާ ދައުރަށް މަޖިލިސް ފެށިގެންދާއިރު، މެޖޯރިޓީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އަދިވެސް އޮންނާނީ އެމްޑީޕީއެވެ. މައިނޯރިޓީ ޕާޓީއަށް ދެން ވެގެންދާނީ ޕީއެންސީއެެވެ.

މަޖިލިހުގެ އާ ދައުރު ފަށާ އަދި ރައީސް ޑރ. މުޢިއްްޒުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާއިރު، މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ރުހުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *