Ads by
ޚަބަރު
އާދީއްތަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު އާދީއްތަ ދުވަހު ޗައިނާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރަންވަން ނިންމަވައިިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި، މި ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 7 ން 12 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ދަތުރުފުޅާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ޑރ. މުއިއްޒު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީވިލާތަށެވެ.

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅެއް ޗައިނާއަށް ކުރައްވަން ނިންމެވިއިރު, ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ވެސް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ޗައިނާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފައެވެ. އެއީ، އެ ގައުމުގައި ކުރިއަށްދާ ‘ޗައިނާ-އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން ފޯރަމް އޮން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން’ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *