Ads by
ޚަބަރު
އަލީ ޒާހިރު ފެލިދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަނީ

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ނިންމަވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ކަން ވެސް ކުރައްވާ އަލީ ޒާހިރު އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ އެކްސްގައި ރޭ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މި ފެށޭ 20 ވަނަ މަޖިލިހުގައި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކޮށް ދާއިރާގެ އަޑު މަޖިލިހުގައި އިއްވުމަށް އެ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިފެށޭ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވ. ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކޮށް، ދާއިރާގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި އިއްވުމަށް އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ގަސްތުކޮށް އެކަން އިއުލާން ކުރަމެވެ. ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމަށް އެދެމެ

– އަލީ ޒާހިރު

އަލީ ޒާހިރަކީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނާއި އެންމެ އަރިސް އަދި އެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ބޭފުޅެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *