Ads by
ކުޅިވަރު
އެންޗެލޯޓީ ރެއާލް އާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ވާން ލިބިފައި އޮތް ފުރުސަތަށް ފުރަގަސްދީ ސްޕެއިންގެ އެންމެ މަޝްޙޫރު ޓީމް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ އެ ޓީމާއެކު ހަދައިފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އުމުރުން 64 އަހަރުގެ އެންޗެލޯޓީ އަލަށް މި ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ގެ ގޮތުގައި ދެމި ހުންނާނެއެވެ.

3 އަހަރު ދުވަހުގެ އެގުރިމެންޓަކާއި އެކު އެންޗެލޯޓީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ރެއަލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވެފައިވަނި 2021 ވަނަ އަހަރެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ކުރިން ރެއާލާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓުރެކްޓް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަމަވުުމުން، ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމު އޭނައާ ހަވާލުމަށް ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯލް ފެޑަރޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރިއެވެ.

ކޯޗް އެންޗެލޯޓީ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް މޮޅު ކާމިޔާބު ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން އޭނާވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހަތަރު ފަހަރު ހޯދުމުގެ އިތުރުން، ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު ފަސް ލީގު ތަށި އުފުލާލުމުގެ ޝަރަފުވެސް ހޯދާފައެވެ.

ކޯޗް އެންޗެލޯޓީ ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެކުވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމާއިއެކު މިހާތަނަށް  10 ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *