Ads by
ޚަބަރު
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ޑޮލަރު ނެގޭ ލިމިޓް 1200 އަށް ބޮޑުކޮށްފި
ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ކާޑުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ޑޮލަރު ނެގޭނެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އިއްޔެ ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އަދި އެކަން ހާމަކުރީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައިޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ބީއެމްއެލްގެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޑޮލަރު ނެގުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ކުދިން ލިމިޓްވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދިންނަށް ދަތި އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ކެބިނެޓްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކެބިނެޓްގެ މަޝްވަރާއަށް ފަހު ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑޮލަރު ލިމިޓް 1200 އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ކާޑުން ނެގެނީ އެންމެ ގިނަވަގެން 750 ޑޮލަރު. އިއްޔެގެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ކިޔަވާ ކުއްޖަކަކަށް ވެސް އެކުއްޖެއްގެ ކާޑުން 1200 ޑޮލަރު ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި.

– ނާޒިމް

މީގެ އިތުރުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ޑޮލަރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ނިންމެވި ވަރަށް މުހިންމު ނިންމެވުމެއް ކަމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *