Ads by
ޚަބަރު
ރައީސް މުއިއްޒުގެ އަސްލު ސޫރަ މިއަދު އެ ދައްކާލީ : ޑރ. ޖަމީލް

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަސްލު ސޫރަ މިއަދު ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީނަށް ލުޔެއް ނުދޭން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއްކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ އިސް ގާނޫނީ ވަކީލު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ޑރ. ޖަމީލު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން އެދިގެންވެސް އިތުރު ލުއި ތަކެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް ސާވިސްއިން އިއްޔަ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

މި ޕޯސްޓުގައި ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް އިތުރު ލުއި ނުދިނުމަށް ނިންމީ ސިޔާސީ ގޮތުންނެވެ. މި ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުއަށް އިތުބާރު ދުވަހަކު ވެސް ނުކުރެވޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ޖަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިޔަ ނިންމުމަކީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއް. ތިޔަ ދެއްކީ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތިބާގެ އަސްލު ސޫރަ،

– ޑރ. ޖަމީލް

އަދި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދީނީ ކާޑު ކުޅެން އުޅުނަސް، އިތުބާރެއް ކުރެވެން ނެތްކަން އެނގިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފަހަތަށް ޖެހި ބިރު ގަންނާނެ ބަޔަކަށް އީމާންތެރިން ނުވާނެ ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވަންދެން އަޑުއުފުލާނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ލުއިތަކެއްދީ، ރަށު ބަންދަށް މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މަނާ ކަންތައްތަކެއް އިގުރާރެއްގައި ހިމެނުމަށް ފަހު އެވެ.

ޔާމީންގެ ބަންދަށް އެންމެފަހުން ލުއިތަކެއް ދިނީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުންނެވެ.

 

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ސައްތާރު6 މަސް ކުރިން

ޖަމީލޫ ކަލޭހަމަ ތިހެން ކިޔަކިޔާ ޖެހޭނީ ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން

0
0