Ads by
ޚަބަރު
ރައީސް ނަޝީދު ސިޔާސީ މަސައްކަތާއި ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެންފި
ފޮޓޯ: މީސް މީޑިޔާ

ކުރީގެ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ކުރީގެ މަޖިލިސް ރައީސްކަން ކުރެއްވި, ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސިޔާސީ މައިދާނާއި ދުރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސް ނަޝީދު މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިރޭ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ.

ނަޝީދު މިރޭ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުން ނަމަ އެމަނިކުފާނު ސިޔާސީ މައިދާނުން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އަހަރުތަކަކަށެވެ. އެހެންވެ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެމަނިކުފާނަށް އެހީތެރިވި މީހުންނާއި އަދި ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތް ކުރި މީހުންނަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރައްވާނެކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ނަޝީދު ވަނީ އެމަނިކުފާނު މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތަމްސީލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައްޗަށްގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ސިޔާސީ މަސައްކަތުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވާފައި މިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބު ވުމަށްފަހު އެންޑީޕީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އަމިއްލަ ޕާޓީއެއް އުފެއްދަވާ ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް ތިންވަނަ ހޯދާފައިވެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *