Ads by
ޚަބަރު
އައްޑޫގައި ހިންގި ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު ހަތިޔާރުތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކާއި ގުޅިގެން މާރާމާރީ ހިންގަން ބޭނުންކުރި އިތުރު ބައެއް ހަތިޔާރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ރޭގައި ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ފުލުހުން އެސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ތޫނު ހަތިޔާރާއި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެހެނިހެން ތަކެތި ފެނިފައި ވަނީ އުސްގަނޑު ބީޗުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފޮރުވާފައި ހުއްޓަކަމަށެވެ.

އެ ތަނުން ހޯދި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ތޫނު ހަތިޔާރު، މޫނު ނިވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މާސްކު، އަންގި، އަންނައުނު އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އާލާތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ސައުތު ޕޮލިސް ސީރިއަސް ކްރައިމް ސެލް، ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް އަދި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހާއި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހިންގި ގްރޫޕު މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން، ގޭންގު ހަދައިގެން މާރާމާރީ ހިންގާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އައްޑޫ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 12 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އިރު، އެކަކު ވަނީ ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

ބައެއް މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކޮށްފައި ވާއިރު، ދެން ތިބި މީހުންގެ ބަންދަށް އެކި މުއްދަތުތައް ކޯޓުން އިތުރު ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *