Ads by
ޚަބަރު
މިރޭ ހަވާ އެރުވުން 21:30 އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި 21:30 އަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. މުޙއްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ގުޅިގެން މީރޭ ހަވާ އަރުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ހަވާ އެރުވުން 21:30 އަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށެވެ.

ހަވާ އެރުވުން އޮންނާނީ އިއްޒުއްދީން ފާލަމާ ދިމާލުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވާފައެވެ

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *