Ads by
ސިޔާސީ
އޮރެންޖުން ލިބޭ ފައިދާތައް އިނގޭތަ؟

އޮރެންޖް ޖޫހަކީ ވިޓަމިން ސީ އާއި ޕޮޓޭސިއަމް ފަދަ ނިއުޓްރިއެންޓްސް ގިނަ މޭވާއެކެވެ.

Ads by Eki Online

އޮރެންޖް ޖޫހަކީ ބާރުގަދަ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މުއްސަނދި، ދިފާއީ ނިޒާމުގައި މައިގަނޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ވިޓަމިން ސީ އެކުލެވިގެންވާ ކޮންސެންޓްރޭޓެޑް މޭވާއެކެވެ.

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކަކީ މުޅި ހަށިގަނޑު ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ކެންސަރާއި ހަކުރުބަލި ފަދަ ދާއިމީ ބަލިތަކުން ވެސް ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޓަމިން ސީ ގެ ސަބަބުން ކަށިތައް ވަރުގަދަކުރުމާއި ގޮހޮރުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

އޮރެންޖް ޖޫހަކީ ޕީއެޗް ނުވަތަ ޔޫރިން އިތުރުކޮށް، އަލްކަލައިން އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެލްކަލައިން ޔޫރިނަރީ ޕީއެޗް މަތިވުމަކީ ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ.

ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އޮރެންޖް ޖޫސް ބުއިމަކީ ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލޭގެ ޕްރެޝަރާއި ކޮލެސްޓްރޯލް ދަށްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 

ނޯޓް
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚަބަރު ސްޕޮންސަރ ކުރެއްވުމަށް 7252999 ގުޅާލައްވާ!
Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *