Ads by
މުނިފޫހިފިލުވުން
މަޝްހޫރު ސީރީސް “ފްރެންޑްސް” ގެ ޗޭންޑްލާ މަރުވެއްޖެ!

ޓީވީ ސީރީސް “ފްރެންޑްސް” އިން މަޝްހޫރުވި ފިލްމީ ތަރި މެތީއު ޕެރީ (ޗޭންޑްލާ ބިންގް) މަރުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

މެތިއު މަރުވި އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 54 އަހަރެވެ.

މެތިއު މަރުވެފައި އޮއްވާފެނުނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު ވަގުތެއްގައިކަމަޝާއި އަދި އޭނާ މަރުވެފައި އޮތީ ޖަކޫޒީއެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އޭނާ މަރުވި ގޮތް ފުލުހުނަ ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މި މަރުގައި އެއްވެސް ޝައްކު އުފެދޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި މެތީއު ގޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްދުވާތަކެތި ފަދަ އެއްޗެއް ނެތްކަމަށާއި، އެއްވެސް މާރާމާރީއެއްގެ ނިޝާނެއްވެސް އެގެއިން ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މެތިއު ފްރެންޑްސް ސީރީސްގައި ކުޅެދީފައިވަނީ ވަރަށް މަޖާ (ސާކެއިސްޓިކް) މީހެއްގެ ރޯލެވެ. ފްރެންޑްސް މި ޝޯ ވަނީ 1994 އިން 2004 އާ ހަމައަށް 10 ސީސަން އެކުލެވޭ އާންމުންގެ ވަރަށް ތަރުހީބުލިބުން ޓީވީ ޝޯ އަކަށް ވެފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *