Monday, 22 July 2024
Ads by

ރިސޯޓު ހަދަން 17 ރަށެއް ހުޅުވާލައިފި

ރިސޯޓު ހަދަން 17 ރަށެއް ހުޅުވާލައިފި

ރިސޯޓު ހަދަން ނުވަ އަތޮޅަކުން 17 ރަށާއި ފަޅު ދޫކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި އެންމެ ބޮޑު އަގެއްގައި ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައި އޮތީ ކ އަތޮޅުގެ ހިމިއްޔާ ފަޅުގެ ބަޔެކެވެ. އެ ފަޅުން ބައެއް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަކީ 24 މިލިއަން ޑޮލަރު (370 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެވެ. އެއީ 712 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެކެވެ.

ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ، ޅ. ދިއްފުއްޓެވެ. އެ ރަށް ދޫކުރަނީ ކައިރީގައި އޮންނަ މައިދޫ އާ އެކު އެވެ. އެރަށުގެ އަގު 19 މިލިއަން ޑޮލަރު (292 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އަރަ އެވެ. އެއީ 36 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެކެވެ.

ތިން ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ މާލެ އަތޮޅުގެ 46 ހެކްޓަރުގެ ފަޅަކަށެވެ. އެ ތަނުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 11 މިލިއަން ޑޮލަރު (170 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެވެ.

އެ ތިން ރަށުގެ އިތުރަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ރ. ދިއްކުރެއްދޫ އާއި ތ އަތޮޅު ކަނިމީދޫ އާއި ރުށްތިބިރަށާއި އެ އަތޮޅު ގާލީ ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެ ރަށްތަކުގެ އަގު އުޅެނީ 2-2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (30-40 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!