Monday, 22 July 2024
Ads by

ސޮވަރިން ފަންޑަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފި

ސޮވަރިން ފަންޑަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފި

ސޮވަރިން ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި އަހަރު ނިމޭ އިރު އެ ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ އަދަދު 100 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރު ކުރަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝަފީގު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމާ ހަވާލުވި އިރު އެ ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި އެކަމަކު ވޭތުވެދިޔަ ހަ މަސް ތެރޭގައި އެ އަދަދު 50 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ މިއަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް އެ ފަންޑު 100 މިލިއަނަށް އިތުރު ކުރުން. އަދި ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑެޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ ޑައިވާސިފައި ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން،” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރަން 2017 ވަނަ އަހަރު އުފެއްްދި އެސްޑީއެފްއަށް އާ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އިރު، އެ ފަންޑުގައި އަހަރު ފެށި އިރު ޖުމްލަ ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 480 މިލިއަން ޑޮލަރު (7.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!