Ads by
ޚަބަރު
ހިޔާ ފްލެޓުގެ 12 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓުގެ 12 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ނިޔާވެފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ/ ސަމަން ވިލާ، މުޙައްމަދު އައިމަން އިސްމާއިލްއެވެެ.

ހިޔާ ފްލެޓެއްގެ ޓަވަރަކުން ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 11:58 އެހާކަށްހާއިރުއެވެ.

އެ ކުއްޖާ ވެއްޓިފައި ވަނީ ހަ ވަނަ ޓަވަރުގެ 12 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *