Ads by
ޚަބަރު
މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައިވާ މީހަކަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް މިއަދު 11:02 ހާއިރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 29 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *