Friday, 19 July 2024
Ads by

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރަހީނުކުރުމުގެ 27 މައްސަލަ އަދި ވައްކަމުގެ 2952 މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވޭ: ފުލުހުން

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރަހީނުކުރުމުގެ 27 މައްސަލަ އަދި ވައްކަމުގެ 2952 މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވޭ: ފުލުހުން

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރަހީނުކުރުމުގެ 27 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރަހީނު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މާޗް މަހު ކަމަށާއި އެއީ 10 މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖެނުއަރީ މަހު ރަހީނުކުރުމުގެ 3 މައްސަލަ، ފެބްރުއަރީ މަހު 6 މައްސަލަ، އޭޕްރީލް މަހު 7 މައްސަލަ އަދި މި މަހު އެފަދަ 1 މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހު 668 މައްސަލަ، ފެބުރުއަރީ މަހު 607 މައްސަލަ، މާޗު މަހު 701 މައްސަލަ، އޭޕްރީލް މަހު 620 މައްސަލައިގެ އިތުރުން މެއި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް 356 މައްސަލަ ވައްކަން ކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. މިއާއެކު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ވައްކަމުގެ 2952 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޑްރަގުގެ 1552 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު ފޭރުމުގެ 328 މައްސަލައެއް ވެސް ފުލުހުންނަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރަހީނު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައްވެސް މިވަނީ އިތުރުވާން ފަށައިފަ އެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ގޮތް ނޭނގޭ މީހުން އެދިގެން ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށާއި ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހުންނާއި ވަކިން ބައްދަލު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި