Monday, 22 July 2024
Ads by

ފަރެސް މާތޮޑާގައި 100 ކޮޓަރީގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ފަރެސް މާތޮޑާގައި 100 ކޮޓަރީގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި ހަދާ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އާރުއޭސީއެލް) އިން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޯށްފައިވަނީ ސިލްވާ ލޭންޑް ހޮޓެލްސްއާއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި އާރްސީއެލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު މުބީނެވެ. އަދި ސިލްވާ ލޭންޑް ހޮޓެލްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ހެޑް އިބްރާހިމް މުހައްމަދެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެސިޓީ ހޮޓަލުގެ ސަބަބުން އެސަރަޙައްދުގައި 200 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އާރްއޭސީއެލް އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 15 ގައެވެ. އެ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމާއެކު އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް އެ ސަރަހައްދަށް އަންނާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެކުރިންވެސް ބުނެފައެވެ.

އާރުއޭސީއެލްއިން މިހާރު ވެސް ހަތް އެއާޕޯޓެއް ހިންގަމުން އަންނަ އިރު، އެއާޕޯޓް ތަކުގައި ހުރި ހުސްބިންތަކުގައި ސިޓީހޮޓާތައް އެޅުމަށް އެކުންފުނިން އަންނަނީ ޕްލޭން ކުރަމުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!