Monday, 22 July 2024
Ads by

ޕީއެންއެފްގެ އޮފީސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރަނީ

ޕީއެންއެފްގެ އޮފީސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރަނީ

ޕީޕަލް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) ގެ އޮފީސް، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި އުފެއްދެވި ޕީއެންއެފް އޮފީސް ހިންގަމުން އަންނަނީ މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އޮފީސް ވެސް ހިންގަމުން ދިޔަ ހ. ހުރަފާގައެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ޔާމީންއާ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި ދެމެދު ޖެހުނު މައްސަލާގައި ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަން އިން ވަނީ ވަކިން އޮފީހެއް ހުޅުވާފައެވެ. އެ އޮފީސް ހުންނަނީ ހ. ސީޓްރެކްގެ ހަތްވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕީއެންއެފް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ޕާޓީގެ މަސްއޫލުވެރިޔަކީ އަދި ރައީސް އަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން ޔާމީންއެވެ.

ޕީއެންއެފްގެ ދާއިމީ ސެނެޓެއް އިންތިހާބު ކުރެވެންދެން، ވަގުތީ ސެނެޓަށް ރައީސް ޔާމީން ހިމެނޭހެން 20 މެންބަރުން މިހާރުވަނީ އައްޔަން ކޮށްފަ އެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!