Friday, 19 July 2024
Ads by

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އާ މެންބަރުންނަށް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އާ މެންބަރުންނަށް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބީ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތައާރަފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އެކްސް އެކައުންޓުން ވަނީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އޮތް އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ޕޯސްޓްކޮށްފައެވެ.

20 ވަނަ މަޖިލީހަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީގެ މަޖިލީހެކެވެ. އެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވާ 79 މެންބަރުން ތިއްބަވާނެއެވެ. އެއީ ޕީއެންސީގެ 75 މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރާ ގުޅިފައިވާ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ހަތަރު މެންބަރެކެވެ.

އެ މަޖިލީހުގައި ޖުމުލަ 93 މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ ތަމްސީލްކުރައްވާނީ އެންމެ 12 މެންބަރުންނެވެ. އަދި އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ 2 މެންބަރަކު ތިއްބެވިއެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީން މިހާރު ވަނީ އާ މަޖިލީހުގެ އިސް މަގާމުތަކާއި އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑާޝިޕަށް ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކުރަން ނިންމީ، ފޮނަދު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ. ނައިބު ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކުރާނީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އަހުމަދު ނާޒިމެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި