Friday, 19 July 2024
Ads by

ޗައިނާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ހަދިޔާކުރި ފިޔާ “ދަ ކޮމަނާސް”އިން ބަހަން ފަށައިފި

ޗައިނާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ހަދިޔާކުރި ފިޔާ “ދަ ކޮމަނާސް”އިން ބަހަން ފަށައިފި

ޗައިނާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި 44 ޓަނުގެ ފިޔާ ބަހަން ފަށައިފިއެވެ.

މި ފިޔާ ބެހުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ރާއްޖޭގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ދަ ކޮމަނާސް”އެވެ. ހަދިޔާކުރި ފިޔާ ބަހަމުންގެންދަނީ ހިޔާ ފްލެޓް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައެވެ.

ދަ ކޮމަނާސްގެ ފަރާތުން ބުނީ، ހިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ފިޔާ ބެހުމަށް ނިންމީ މި ދުވަސްވަރަކި ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު، ހިޔާ ޓަވަރުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ރަނގަޅު ޖާގައެއް ލިބުމުންކަމަށެވެ. ފިޔާ ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ހިޔާ ޓަވަރު 4ގައެވެ.

ދަ ކޮމަނާސްއިން އިތުރަށް ބުނީ ފިޔާ ބަހަނީ ހަމައެކަނި ހިޔާ ޓަވަރުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، ފިޔާ ބަހަނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފިޔާ ބަހާފައިވަނީ އެ ޖަމިއްޔާގައި ނިކަމެތިންގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 100 އާއިލާއަށްކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިހާތަނަށް 10 ޓަނަށްވުރެ ގިނަ ފިޔާ 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަހާފައިވާކަމަށް ދަ ކޮމަނާސް އިން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ދަ ކޮމަނާސް އަށް އެޗްޑީސީ އަދި އެސްޓީއޯގެ އެހީ ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި