Friday, 19 July 2024
Ads by

ފްރާންސުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ފްރާންސުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ފްރާންސުން ސްރީލަންކާއާއި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ޖޯން-ފްރަންސުއާ ޕަކްތެތު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ޕަކްތެތް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު “އެކްސް”ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަފީރު އަވަހާރަވި ހަބަރު އެހީ ފުން ހިތާމައާއެކު ކަމަށާއި ރާއްޖެއާއެކު އޭނާ ބޭއްވެވި ގާތްގުޅުން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ޕަކްތެތް އަކީ ރާއްޖޭގެ ގާތް މިތުރެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަދާންތައް އާކުރާނީ، ފްރާންސާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކާއެކު ކަމަށެވެ.

ޕަކެތެތުގެ އާއިލާ އަށާއި ލަންކާގައި ހުންނަ ފްރާންސުގެ އެމްބަސީއަށް ޒަމީރު ވަނީ ތައުޒިޔާ ރައްދުކުރައްވާފައެވެ.

ފްރާންސް ސަފީރު އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 53 އަހަރެވެ. އޭނާ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި