Wednesday, 24 July 2024
Ads by

“ކަނޑު ރޯދި އުފާ” ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

“ކަނޑު ރޯދި އުފާ” ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި “ކަނޑު ރޯދި އުފާ” ބާއްވަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ހަރަކާތް ބާއްވަނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފެސްޓިވަލަކީ ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކަނޑާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރުތަކާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކަށްވެސް މި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ގޫގަލް ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް މި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރަނީ ޖޫން 08 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއަހަރުގެ މިދުވަހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިއާރަކީ “ކެޓެލައިޒިން އެކްޝަން ފޮރ އަވަ އޯޝަން އެންޑް ކްލައިމެޓް”އެވެ.

ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރީ 1992 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!