Monday, 22 July 2024
Ads by

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބޯޑުގެ އިތުރު މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބޯޑުގެ އިތުރު މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޯޑުގެ މެންބަރު ރާފިލް މުހައްމަދުވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ރާފިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް އަދި ހާމައެއް ނުވެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރާފިލް އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ދިނީ އެ ބޯޑުގެ ބައެއް ނިންމުތަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހިގެންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޯޑު މެންބަރު ކަމުން ރާފިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވިއިރު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއާޕާސަން އައިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހްވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ނޫރައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބު ވެސް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!