Friday, 19 July 2024
Ads by

ނޫރައިންގެ އިސްތިއުފާ ޤަބޫލުކޮށް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ނޫރައިންގެ އިސްތިއުފާ ޤަބޫލުކޮށް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއިއެކު، އިސްތިއުފާ ގަބޫލުކޮށް ޕީސީބީން އޭނާ ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ބުނީ، ނޫރައިންގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ 21 މެއި 2024 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިސްތިއުފާ ޤަބޫލުކޮށް، އެ މަޤާމުން އޭނާ ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް ޕީސީބީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ނޫރައިން އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. ނޫރައިން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނީ ދުބާއީގައި މި މަހު ކުރީކޮޅު އޮތް އަރަބިއަން ޓްރެވެލް މާކެޓް (އޭޓީއެމް) ފެއާގައި އިނގިރޭސީ ބަހުން ދެއްވި އިންޓަވިއުއަކާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެ ކުންފުނިން ބައިވެރިވާ ބޭރުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ނޫރައިން ބައިވެރިނުކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް އެންގެވި ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާއަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެކަން މިނިސްޓަރ ފައިސަލް ދޮގުކުރެއްވި ނަމަވެސް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވިއެވެ.

ނޫރައިން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ޑިސެމްބަރު 27، 2023 ގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި