Friday, 19 July 2024
Ads by

އާ ސަހަރާގެ މަސައްކަތް ނިންމަން އާ ބަޔަކަށް ހަވާލުކޮށްފި

އާ ސަހަރާގެ މަސައްކަތް ނިންމަން އާ ބަޔަކަށް ހަވާލުކޮށްފި

ފޮޓޯ: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭގެ އާ ސަހަރާ މާރާމާތަށް ކަމަށް ބުނެ ކުރަން ކަމަށް ބަޔަކަށް ކުރިން ދިން ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގޮސް މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށް ފަހު ފިނިޝިން މަސައްކަތް ކުރަން އާ ބަޔަކަށް އިއްޔަ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މީހުންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރާ މިސްކިތާއި ސަހަރާ މަރާމާތަށް އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް މަސައްކަތް ފެށީ މެއި، 2023 ގަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ތަނުގައި ހުރި އިމާރާާތްތައް ތަޅާލުމާއި ކޮންކްރީޓް ތަނބުތަކެއް ޖެހުން ނޫން މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް ކައުންސިލުން އޭރު ފާސްކުރި ބަޖެޓަކީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިހާރު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފަހު މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނުނިމެނީސް ކޮންޓްރެކްޓް އޮތީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އެ މަސައްކަތް ނިންމަން ހަވާލުކުރީ ހައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއެވެ. އެއީ 2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި