Wednesday, 24 July 2024
Ads by

ފާރެއް ދަށުވެ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ

ފާރެއް ދަށުވެ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ

ވިއްސާރަވެ، ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ތ.ކަނޑޫދޫގައި ފާރެއް ވެއްޓި އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވަނީ 10 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށެވެ.

އެރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ރީހާން ވިދާޅުވީ މިހާދިސާ ހިނގީ އިއްޔެ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ކަމަށާއި، އެވަގުތަކީ ވަރަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ވައިގަދަވި ވަގުތެއް ކަމަށެވެ. އެ ފާރަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ވަށާފާރު ކަމަށާއި، އެއީ ދުވަސްވީ ފާރެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނީ އަނިޔާ ލިބުނު ކުޑަކުއްޖާ އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ލަފާދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއާ އެމްބިއުލާންސްގައި އެކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!