Friday, 19 July 2024
Ads by

ކުޅުދުށްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ސީއީއޯގެ މަގާމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުރީގެ ނަރުސް ނާޒިމާ

ކުޅުދުށްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ސީއީއޯގެ މަގާމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުރީގެ ނަރުސް ނާޒިމާ

ކުޅުދުށްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮޕިސަރު (ސީއީއޯ) ގެ މަގާމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުރީގެ ނަރުސް ނާޒިމާ އަލީ އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކުރިޔަށް ނާޒިމާ ހުންނެވީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނާސިން ކޯޑިނޭޓަރުގ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ކުރިން ގައިނީ ވޯޑްގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމުވެސް ނާޒިމާ ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި 25 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ނާޒިމާ ވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމެރީގައިވެސް ވާދަކުރައްވާފައެވެ. ޕްރައިމެރީގައި އޭނާ ވާދަކުރެއްވީ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާއަށެވެ. 4 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރި އެ ދާއިރާއިން ނާޒިމާއަށް އިންތިހާބުގައި ލިބިވަޑައިގަތީ 3 ވަނައެވެ.

 

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި