Monday, 22 July 2024
Ads by

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި ވެސް ޑެންގީގެ 68 ކޭސް

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި ވެސް ޑެންގީގެ 68 ކޭސް

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި ވެސް ޑެންގީގެ 68 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މި މަހުގެ 5 އިން 11 ގެ ނިޔަލަށް ޑެންގީގެ 68 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 774 ޑެންގީ ހުމުގެ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކާއި ސިޓީތަކަށް ބަލާއިރު ޑެންގީ ޖެހިގެން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ އިންނެވެ. އެއީ 192 ކޭސްއެވެ. މާލެ އިން 88 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު ކ. އަތޮޅުން 66 ކޭސް، ހދ. އަތޮޅުން 32 ކޭސް އަދި އައްޑޫ ސިޓީން 30 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޑެންގީ ޖެހިގެން މިހާރު އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތުއްތު ކުދިންތަކެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ޗިކުންގުންޔާ ވެސް މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ފެތުރެމުންދާ އިރު، މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި ޗިކުންގުންޔާގެ 104 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މާލެ އިންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ އިން 309 ކޭސް އަދި ހުޅުމާލެ އިން 66 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ އަކީ ވެސް މަދިރީގެ ޒަރީރާ އިން ޖެހޭ ބަލިތަކަށްވާތީ މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކޮށް، އިރުޝާދުތައް ދެމުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!