Monday, 22 July 2024
Ads by

އޮލިމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ދިވެހި އެތުލީޓު, ފާތިމަތު ދީމާ

އޮލިމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ދިވެހި އެތުލީޓު, ފާތިމަތު ދީމާ

އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ދިވެހި އެތުލީޓުގެ ޝަރަފު، ޓޭބަލް ޓެނިސް ތަރި، ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތަށް ދީމާ ކޮލިފައި ވެފައިވަނީ ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ދެކުނު އޭޝިއާ ކޮލިފިކޭޝަންސްގެ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެނެވެ.

އިއްޔަ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ދީމާ ވާދަކޮށްފައިވަނީ ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރާ ބިމަންދީއާއެވެ. ދީމާ މި މެޗުން މޮޅުވެފައިވަނީ 4-1 ސެޓުންނެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ދީމާ ވަނީ ބޮޑު އިތުބާރަކާއެކު 11-08 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސެޓުގައި ދީމާއަށް ހެދުނު ގޯސްތަކުގެ ފައިދާ ނަގައިން ލަންކާގެ ބަންދަރާ ވަނީ 11-7 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

ތިންވަނަ ސެޓު ފެނުނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ގަދަ ހިތްވަރާއެކު ކުރި މަސައްކަތުން ދީމާ ވަނީ މި ސެޓު 13-11 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ހަތަރުވަނަ ސެޓު ދީމާ ކާމިޔާބުކުރީ 11-7 އިންނެވެ. ފަސްވަނަ ސެޓު ފަށައިގެން ތިން ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ދީމާ ހޯދުމާއެކު ބަންޑާރާ ވަނީ ޓައިމް އައުޓް އެއް ނަގާފަ އެވެ. ޓައިމް އައުޓަށްފަހު ވެސް ދީމާ ވަނީ ކުރީގެ ކުޅުން ތަކުރާރުކޮށް ލީޑު ހިފަހައްޓާފަ އެވެ. މި ސެޓު ދީމާ ކާމިޔާބުކުރީ 11-5 އިންނެވެ.

ދީމާ މި ވަނީ ކޮލިފިކޭޝަންގެ މަރުޙަލާތައް ކަޑައްތުކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތުން ފުރުސަތު ހޯދައިފައެވެ. އަންނަ ޖުލައި މަހު ޕެރިސްގައި ފަށާ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް އިން ދީމާއަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައިރު، ދީމާ އަކީ، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ދިން ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސް ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު އެތުލީޓެކެވެ.

ދީމާގެ މި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ގިނަ އިސްވެރިންތަކެއް ވަނީ ދީމާއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފު ވެސް ވަނީ ދީމާއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދީމާގެ މި ކާމިޔާބީއަ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދީމާއަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާ ކަމަށާއި މިއީ ޤައުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ފަޚުރަކީ، ދީމާއާއި، އޭނާގެ އާއިލާ އަދި ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ މިންނެތް މަސައްކަތް ކަމަށްވެސް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!