Monday, 22 July 2024
Ads by

އައްޑޫ އިކޯ ގާޑަންއަށް ވަނުމަށް ފީ ނަގަންފަށައިފި

އައްޑޫ އިކޯ ގާޑަންއަށް ވަނުމަށް ފީ ނަގަންފަށައިފި

ފޮޓޯ: މީސް މީޑިއާ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެޓްލޭންޑް ގާޑަން ނުވަތަ އައްޑޫސިޓީ މީދޫ މަތިކިޅި އިކޯގާރޑަންއަށް ވަނުމަށް ފީއެއް ނަގަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ގާޑަންއަށް ވަނުމަށް ފީއެއް ނަގަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމީ މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައެވެ.

އަދި އިއްޔެ ވަނީ ފީ ނަގަން ފަށައިފައެވެ. އެ ފީ ނަގަން ފެށީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި އެ ގާޑަން ބަލަހައްޓައި އަދި އެތަނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ވަކި ވަކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް އުސޫލުތައް ގާއިމުކުރުމަށް ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އިކޯ ގާޑަންއަށް ގިނަވެގެން ވަދެވޭނީ 45 މިނެޓަށެވެ. އެއީ ދިވެހީންނަށް 10 ރުފިޔާ، ވޯކް ވިސާގައި ތިބޭ ބޭރު މީހުންނަށް 15 ރުފިޔާ އަދި ބިދޭސީންނަށް 50 ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ. އަދި ޕާޓީތަކަށާއި ހަފްލާތަކަށް ތިން ގަޑިއިރަށް 800 ރުފިޔާއަށް އެތަން ދޫކުރާނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!