Friday, 19 July 2024
Ads by

ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ފަށައިފި

ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ފަށައިފި

ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ، (އެމްޓީސީސީ) އިން ފަށައިފިއެވެ.

ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ، އެ ފާލަން މަރާމާތު ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ، ފާލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފައިވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު ހުރި ފާލަން ރޫޅާލުމަށްފަހު އަލުން އެތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ފާލަން ވަނީ މިހާރު ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ޢިއްޒުއްދީން ފާލަމަކީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އިއްޒަތްތެރިން މާލެއަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރައްވާ ފާލަމެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރީގެ ފާލަން ރޫޅާލުމަށް ފަހު، އައު ފާލަމުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތާއި، ސްޓީލް ސްޓަރަކްޗަރ ފަރުމާކުރުމާކުރުމުގެ އިތުރުން ލަކުޑި އަދި މަތިވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވައިރު، މި ބޮޑު މަޝްރޫޢަށް ގާތްގަނޑަކަށް 11.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ބުނެއެވެ. ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން މަރާމާތުކޮށް ނިންމަން އެމްޓީސީސީއަށް ދީފައިވަނީ 270 ދުވަހެވެ.

ފާލަން އަލަށް ތަރައްޤީކުރުމުން، އެ ފާލަން ދިވެހި ސަޤާފަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ އަދި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ގިނަ ދުވަހު ބޭނުންކުރެވޭނެ ފާލަމަކަށްވާނެކަމަށް އެމްޓިސީސީއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި