Friday, 19 July 2024
Ads by

10,000 އަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ބޭރައް ގެންދާނަމަ ޑިކްލެޔަރ ކުރަން ޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރ ޢިހްސާން

10,000 އަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ބޭރައް ގެންދާނަމަ ޑިކްލެޔަރ ކުރަން ޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރ ޢިހްސާން

މީގެ ފަހުން 10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ނަގުދު ފައިސާ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގެންދެވޭނީ، ކަސްޓަމްސް އަށް ރިޕޯޓްކޮށް، އެ ފައިސާ ހޯދި ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ފައިސާ ޑިކްލެއާ ކުރުމުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ އިޙްސާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިޙްސާން އެހެން ވިދާޅުވީ، އިއްޔަ ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕްރެސްބްރީފިންގައެވެ.

އިޙްސާން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ނަގުދު ފައިސާ ބޭރުކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ކޭޝް ޑިކްލަރޭޝަން ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، 10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ގެންދާ ނަމަ، އެ ފައިސާ ހޯދި ގޮތެއް ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތިން ހިފައިގެންދަންޏާ ސޯސް އޮފް އިންކަމް ޑިކްލިއާ ކުރަން ޖެހޭ. އޭނާ ކޮންތާކުން ހޯދި ލާރިއެއްތޯ ހިފައިގެން މި ދަނީ،

– މިނިސްޓަރ އިޙްސާން ވިދާޅުވިއެވެ

އިޙްސާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ލޭބަރެއްގެ ގޮތުގައި އެތެރެވާ ބައެއް ބިދޭސީން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް ލައްކަ ޑޮލަރު ހިފައިގެން ރާއްޖެއިން ފުރައިގެންދާކަން ފާހަގަވެފައި އެބަހުރިކަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ފަހުން ބީދޭސީންނަށް ވެސް އަދި ދިވެހިންނަށް ވެސް 10000 ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ގެންދާނަމަ، ބޭރަށް ދެވޭނީ ކޮންތާކުން ކިހިނެއް ހޯދި އެއްޗެއްތޯ ބުނެދިނުމަށް ފަހު، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ބަލާއިރު ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއްތޯ އެ މީހަކު ދައްކަނީ ކަށަވަރު ކުރެވި، ޑިކްލަރޭޝަން ނިމުނީމައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ ޖެނަރަލް އިބްރާހިމް މަފާޒު ވިދާޅުވީ، 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު އޮތް ގޮތުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ފައިސާ ބޭރު ކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި