Friday, 19 July 2024
Ads by

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 700 މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 700 މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ފޮޓޯ: މީސް މީޑިއާ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ނުދައްކާ ހުރި 797.8 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދައިފިއެވެ.

މީރާއިން އާންމުކުރި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ރިޕޯޓް ދައްކާގޮތުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ތެރޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ 797.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޯދައިފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޑަނިންގް ނުވަތަ އެކި ގޮތްގޮތުން މުއާމަލާތްކޮށްގެން މި ކުއާޓަރުގައި 488.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފައިވާއިރު، ޑިއުސް ކްލިއަރެންސް ކޮށްގެން 227.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދައުލަތަށް ހޯދައިފައެވެ. އަދި އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްގެން 43.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުން ހަނދާންކޮށްދީގެން 12.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް މީރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

މީރާގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށައަޅާފައި ނުވާތީ  9،244 ފަރާތަކަށް އަދި  ޓެކްސް ނުދައްކާތީ 5،860 ފަރާތަކަށް ފައިނަލް ނޯޓިސް ވަނީ ދީފައެވެ. އަދި އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ޓެކްސް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު 231 ފަރާތަކަށް މީރާއިން ދީފައިވާއިރު، އެއީ ޖުމްލަ 502 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް މީރާގެ ރިޕޯޓުން ހާމަކުރެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި