Monday, 22 July 2024
Ads by

19 ވަނަ ފަހަރަށް އަލް ހިލާލުން ސައުދީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

19 ވަނަ ފަހަރަށް އަލް ހިލާލުން ސައުދީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް ހިލާލް ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ..... ފޮޓޯ: އަލް ޖަޒީރާ

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި ރޭ އަލް ހާޒެމް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ، އަލް ހިލާލް 19 ވަނަ ފަހަރަށް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

އަލް ހިލާލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ލީގުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ. މި މެޗުން ލިބުނު 3 ޕޮއިންޓާއިއެކު ލީގުގައި ކުޅުނު 31 މެޗުން އަލް ހިލާލަށް ވަނީ 89 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

މިމެޗަށް ނުކުތްއިރުވެސް ނުވަ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އަލް ހިލާލުން ވަނީ މެޗު ފެށިގެން 15 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ލީޑު ހޯދާފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ސާބިއާ ފޯވާޑް އެލެގްޒަންޑާ މިޓްރޮވިޗުއެވެ.

އަލް ހަޒެމް އިން މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ކޮމޯރޯސްފެ މިޑްފީލްޑަރު ފާއިޒް ސެލެމާނީއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަސް މިނެޓުފަހުން އަލް ހިލާލުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ލީޑު ހޯދާފައެވެ. މިލަނޑަކީ އެޓީމުގެ ސައުދީ މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު އަލް ޖުވައިދު އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.

އަލް ހިލާލުން ލީޑު ފުޅާކުރި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ 3 ވަނަ މިނެޓުގައި މިޓްރޮވިޗު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، އޭގެ 3 މިނެޓު ފަހުން އެޓީމުގެ 4 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ސާބިއާ މިޑްފީލްޑަރު ސަވިޗުއެވެ. އަދި މިލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އަލް ހިލާލް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

އަލް ހިލާލް އިން ސައުދީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ހޯދީ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 31 މެޗުގެ ތެރެއިން 29 މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ. އެއްވަރުވީ 2 މެޗެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!