Monday, 22 July 2024
Ads by

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިރޭ ހަވާއެރުވުން ކުރިއަށްދާނެ

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިރޭ ހަވާއެރުވުން ކުރިއަށްދާނެ

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ “އުފާ ފެސްޓިވަލު” ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ހަވާ އަރުވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ބުނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެދުމުން މިރޭ 10:00 ގައި ހަވާ އަރުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަވާ އަރުވަނީ 3 މިނެޓަށް ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ.

ކުޑަކުދީންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖްތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން އިސްނަގައިގެން “އުފާ ފެސްޓިވަލް” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ކާނިވަލް އަކީ ހައުސިން ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީ އަދި އުރީދޫ ގުޅިގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ. “އުފާ ފެސްޓިވަލް” އަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވެސް ލިބިފައެވެ.

މި ކާނިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ކުޑަކުދީންނަށް ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެ ހާއްސަ އިނާމްތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިރޭ ވެސް 8:00 އިން 10:00 އަށް ކާނިވަލްގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ހާއްސަ މޫވީ ނައިޓެއް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!