Wednesday, 24 July 2024
Ads by

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގަސް ފިހާރަތައް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގަސް ފިހާރަތައް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާލޭގައި ހުންނަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ގަސް ފިހާރަ ޝޯރޫމް ބަންދުކޮށް، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އައުޓްލެޓަށް ގަހުގެ ވިޔަފާރި ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ ‘މާލެ ފެހި’ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ހުރިހާ ގަސްފިހާރައެއްވެސް މިހާރު ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހުޅުމާލެއަށް ގަސްފިހާރަތަށް ބަދަލު ކުރާންޖެހުނީ ސްޓާފުން ލައިގެން ލައިގެން މާލޭގައި ފިހާރަތައް ހިންގުމުން ތަން ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ކަރަންޓަށްވެސް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރާން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން ކަމުގައެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ގަހާއި ގަސްކާނާ ވިއްކުމަށް ޚައްސަ ނާސަރީއެއް ހުރެއެވެ. މި ނާސަރީގައި އައުޓްލެޓެއްވެސް ހުރެއެވެ.

‘މާލޭ ފެހި’ މަޝްރޫއު ފެށި މިހާރުގެ ރައީސް މުއިއްޒުގެ މޭޔަރުކަމުގައި މާލެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ފެހި ކުރުމުގެ ގޮތުން، މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގަސް ހައްދާ، އަދި ގަހާއި ގަސްކާނާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!