Monday, 22 July 2024
Ads by

އެމްއޭސީއެލްއިން ހައްޖަށް ފޮނުވާ 10 މުވައްޒަފުންނާއި ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލްއިން ހައްޖަށް ފޮނުވާ 10 މުވައްޒަފުންނާއި ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ފޮނުވާ އެކުންފުނީގެ 10 މުވައްޒަފުންނާއި ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

މުވައްޒަފުންނާއި ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުހައްމަދެވެ.

އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެންމެ އިސްކަން ދީފައިވަނީ އެންމެ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި، މިހާތަނަށް ހައްޖަށް ގޮސްފައި ނުވާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ލިޔުންތައް ހަމަކޮށް އެންމެ ކުރިން ހުށަހެޅި މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވާ ސިޔާސަތުވެވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން އުސޫލުތައް އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން ފަށާފައިވާކަމުގައެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މި އަހަރު މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި އެއީ އެ ކުންފުންޏަށް މުހިންމު ކަމަށް ވާތީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދާދީފައި ވާކަމުގައެވެ. އަދި ހުއްޓުމެއްނެތި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަގުގައިވެސް ހައްޖަށް ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ދީފައިވެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން މުވައްޒަފުންނަށް ހައްޖު ސްޕޮންސާޝިޕް ދޭން ފެށީ 1998 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެކަން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަލުން ފެށީ 2017ގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!